Mestarit

HOCKEY 5 SM HC Kilppari
Naisten HOCKEY 5 SM Porvoo HC
U16 SM Vantaa HC/U16